FxPro Център за помощ - Речник

FxPro cTrader

cTrader е трейдинг платформа за чужда валута, разработена от Spotware Systems и стартирана през 2011. Платформата позволява на потребителите да търгуват валути чрез Електронна комуникационна мрежа(ECN), която обединява цени на валути от множество доставчици на ликвидност, гарантирайки че трейдърите винаги получават най-конкурентите цени на търсене и предлагане.

Other terms in this category