FxPro Help Centre: Verification

Защитени ли са моите лични данни при Вас?

FxPro предприема сериозни мерки за обезпечаването на абсолютната поверителност на Вашите лични данни. Вашите пароли са криптирани и Вашите лични данни се съхраняват на защитени сървъри и никой не може да получи достъп до тях, с изключение на ограничен брой от упълномощени членове или служители.
Was This Article Helpful?