info
Инвестирайте разумно
Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 77% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Help Centre: Verification

Защитени ли са моите лични данни при Вас?

FxPro предприема сериозни мерки за обезпечаването на абсолютната поверителност на Вашите лични данни. Вашите пароли са криптирани и Вашите лични данни се съхраняват на защитени сървъри и никой не може да получи достъп до тях, с изключение на ограничен брой от упълномощени членове или служители.
Was This Article Helpful?