info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the JFSA and is not engaging in any action(s) which may be deemed to constitute a solicitation of financial services; this translated page is not intended for Japanese residents.FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission; this translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 78.90% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 80.59% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the JFSA and is not engaging in any action(s) which may be deemed to constitute a solicitation of financial services; this translated page is not intended for Japanese residents.FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission; this translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.

Калкулатор за обръщане на валута

FxPro калкулаторът за обръщане на валута Ви помага да извършвате обръщания за множество валути, бързо и лесно, като използвате пазарни ставки на живо. За да използвате конверторът на валута, изберете Вашата валута, валутата в която бихте желали да обърнете и сумата, която бихте искали да обърнете. Накрая, кликнете на 'Калкулиране' и конверторът на валута ще извърши исканото обръщане.

Знаете ли че някои валути и валутни двойки имат прякори?
  • Австралийският долар: Ауси
  • Швейцарският франк: Суиси
  • Новозеландският долар: Киви
  • Канадският долар: Луни
  • Британският паунд и GBP/USD: Кабел
  • EUR/JPY: юпи
  • GBP/JPY: гупи