Cost calculation tool

Currency Value Calculator

Калкулаторът за разходи може да бъде използван за изчисляване на тримесечни такси за всеки инструмент, който предлагаме, персонализиран към Вашия трейдинг. Преди да използвате калкулатора за трейдинг по-долу, молим да прегледате следния пример за да сътрудничите при попълването на изисканите полета.

Пример:

Вие сте депозирали 10,000 евро и сте избрали валутата на Вашия акаунт да бъде евро. Обикновено отваряте 1 лот EURUSD, държите Вашата позиция отворена средно по 1 ден и търгувате средно по 5 пъти за тримесечие.

Забележка: В случай, че валутата на Вашия акаунт е различна от валутата в която сте депозирали средствата, молим да подадете инвестираната сума, обърната във валутата на Вашия акаунт.

Ще я попълнете в полетата по-долу, както следва:

  • Въведете инвестираната от Вас сума: 10,000
  • Акаунт валута: EUR
  • Изберете инструмент за Договор на различията (CFD): EURUSD
  • Размер на сделка (в единици): 100,000
  • Колко пъти ще търгувате за тримесечие: 5
  • За колко дни ще остане Вашата позиция отворена?: 1
  • Изберете вида на Вашата поръчка: За да калкулирате разходите за отиване на дълга позиция, изберете "Купува/дълга”, за да калкулирате разходите за отиване на къса позиция, изберете “Продава/Къса”
  • За да получите крайния резултат, кликнете на "Калкулиране"