FxPro съобщава за статистики за изпълнение на сделки за Q4 2015

13 януари 2016, Лондон. FxPro има удоволствието да съобщи своите статистики за изпълнение за четвъртото и последно тримесечие на 2015. За месеците октомври, ноември и декември, слипиджа и процентите на рекотировките достигнаха следните нива:

Слипидж статистики:

  • Положителен = 37.5%
  • На котировка = 37.7%
  • Отрицателен = 24.8%

Статистики за повторна котировка:

  • Рекотировки = 5.95%
  • Положителна = 2.99%
  • Отрицателна = 2.96%

2015 беше много натоварена година за FxPro, през която представихме нови трейдинг продукти, обновихме нашите съществуващи услуги и увеличихме броя на финансовите инструменти, които предлагаме. Това беше и година на чупене на рекорди, през която видяхме увеличение на средния дневен обем, търгуван от нашите клиенти, както и забележителен ръст в средния брой на извършвани сделки на ден.

Генералният изпълнителният директор на FxPro, Хараламбос Псимолофитис, коментира:

“Поглеждайки към нашите статистики за изпълнение за Q4, заедно със съответните показатели за трите предходни тримесечия на 2015, виждаме постоянна и непрекъсната слипидж симетрия, като последните проценти потвърждават отново надеждното и безупречното качество на изпълнението на сделките, които FxPro предлага.”
Speakers
Charalambos Psimolophitis
aboutUs_teamCEO
Ilya Holeu
aboutUs_teamMarketing
Обратно към всички публикации