info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 74.02% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 77.37% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.

FxPro съобщава за статистики за изпълнение на сделки за Q4 2015

13 януари 2016, Лондон. FxPro има удоволствието да съобщи своите статистики за изпълнение за четвъртото и последно тримесечие на 2015. За месеците октомври, ноември и декември, слипиджа и процентите на рекотировките достигнаха следните нива:

Слипидж статистики:

  • Положителен = 37.5%
  • На котировка = 37.7%
  • Отрицателен = 24.8%

Статистики за повторна котировка:

  • Рекотировки = 5.95%
  • Положителна = 2.99%
  • Отрицателна = 2.96%

2015 беше много натоварена година за FxPro, през която представихме нови трейдинг продукти, обновихме нашите съществуващи услуги и увеличихме броя на финансовите инструменти, които предлагаме. Това беше и година на чупене на рекорди, през която видяхме увеличение на средния дневен обем, търгуван от нашите клиенти, както и забележителен ръст в средния брой на извършвани сделки на ден.

Генералният изпълнителният директор на FxPro, Хараламбос Псимолофитис, коментира:

“Поглеждайки към нашите статистики за изпълнение за Q4, заедно със съответните показатели за трите предходни тримесечия на 2015, виждаме постоянна и непрекъсната слипидж симетрия, като последните проценти потвърждават отново надеждното и безупречното качество на изпълнението на сделките, които FxPro предлага.”
Speakers
Charalambos Psimolophitis
aboutUs_teamCEO
Ilya Holeu
aboutUs_teamMarketing
Обратно към всички публикации