FxPro Център за помощ - Речник

Пип калкулатор (Pip Calculator)

Пип калкулаторите помагат на трейдърите да определят търговска стойност чрез пип във валутата на техния трейдинг акаунт. Това помага на трейдърите да управляват риска много по- ефективно. Пип калкулаторът на FxPro е лесен за употреба и работи, като се подаде размерът на сделката (лот) който ще се използва, валутната двойка, която се търгува и валутата на трейдинг акаунта. Кликнете на "Трейдинг калкулатора" в менюто от ляво за да извършите суап калкулациите