FxPro Център за помощ - Речник

Пип калкулатор (undefined)

Пип калкулаторите помагат на трейдърите да определят търговска стойност чрез пип във валутата на техния трейдинг акаунт. Това помага на трейдърите да управляват риска много по- ефективно. Пип калкулаторът на FxPro е лесен за употреба и работи, като се подаде размерът на сделката (лот) който ще се използва, валутната двойка, която се търгува и валутата на трейдинг акаунта. Кликнете на "Трейдинг калкулатора" в менюто от ляво за да извършите суап калкулациите