FxPro Център за помощ - Речник

Максимално отклонение (Maximum Deviation)

На MT4 прозореца за извършване на поръчка можете да избирате настройването на максималното отклонение на пип- обхвата за Вашите поръчки. Максималното отклонение Ви позволява да определите пип- обхвата за Вашите поръчки, който е приемлив за Вас в случай че Вашата поръчка не може да бъде попълнена на исканата цена. С други думи, правейки отметка в полето за максимално отклонение и настройването му на два пипа, показва че искате да приемете цена, която се отклонява с два пипа над или под исканата цена. По този начин можете да намалите броя на отказаните поръчки, което е особено полезно по време на висока пазарна нестабилност. Когато полето за максимално отклонение остане без отмета, Вашата поръчка ще бъде извършена, ако е достъпна на точната цена, която сте изискали. В противен случай поръчката ще бъде отхвърлена.