FxPro Център за помощ - Речник

FxPro Портфейл (FxPro Wallet)

The FxPro Портфейл е централен акаунт, от който трейдърити може да прехвърлят фондове във всички техни трейдинг акаунти. Разработен с цел да елиминира нуждата от постоянно депозиране на фондове в трейдинг акаунта, което само по себе си е риск от отворени позиции. FxPro Vault съхранява остатъчния баланс на трейдъра в безопасност от неочаквани пазарни движения, но въпреки това лесно достъпен за трейдинг.

Other terms in this category