FxPro Център за помощ - Речник

Икономически календар (undefined)

Икономическите календари се използват за проследяването на всички икономически събития, които са се състояли във всяка страна или регион. Събитията обикновено се степенуват по въздействието, което са склонни да имат на пазарите.