FxPro Център за помощ - Речник

Калкулатор на валута (Currency Calculator)

Валутните калкулатори позволяват на потребителите да обръщат зададена сума от една валута в друга. FxPro предлага на потребителите смяна на чуждестранна валута между двадесет и три различни валути. Калкулаторът е лесен за употреба; трейдърите избират настоящата валута, предназначената валута и стойността, която да бъде сменена. Калкулациите се извършват, като се използват пазарни ставки на живо. Кликнете на "Трейдинг калкулатор" на менюто в ляво за да извършите суап калкулациите.