info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Калкулатор на валута (undefined)

Валутните калкулатори позволяват на потребителите да обръщат зададена сума от една валута в друга. FxPro предлага на потребителите смяна на чуждестранна валута между двадесет и три различни валути. Калкулаторът е лесен за употреба; трейдърите избират настоящата валута, предназначената валута и стойността, която да бъде сменена. Калкулациите се извършват, като се използват пазарни ставки на живо. Кликнете на "Трейдинг калкулатор" на менюто в ляво за да извършите суап калкулациите.