FxPro съобщава своите статистики за изпълнение Q3 2016

20 октомври 2016, Лондон. Онлайн брокерът FxPro има удоволствието да съобщи ключови статистики, регистрирани през месеците юли, август и септември 2016, отбелязвайки своя ангажимент да разкрива тези показатели всяко тримесечие.

Още пез първото тримесечие, данните от изпълнението на регистрираните поръчки отразяват текущия фокус на FxPro върху слипидж симетрията, с Q3 резултати еквивалетни на тези, наблюдавани през предишните тримесечия и положителен процент на слипиджа, за който се оказа че е сравнително висок. По време на тримесечния период, процентите на слипиджа достигнаха следните нива:

  • Положителен = 36.23%
  • Котировка = 35.96%
  • Отрицателен = 27.81%

Процентите на повторната котировка за Q3 бяха както следва:

  • Повторна котировка = 4.26%
  • Положителен = 1.99%
  • Отрицателен = 2.27%

FxPro изпълнява поръчките без дилинг деск намеса и продължава да налага още по-високи стандарти в индустрията, получавайки преди известно време наградата " Най- добри изпълнение по света" на 2016 CFI.co Awards. Същевременно, FxPro остава фокусиран върху предоставянето на постоянно подобряващи се трейдинг условия на клиентите, обновяването на своите услуги представяйки повече трейдинг инструменти, както и допълнителни продукти и услуги.

Speakers
Charalambos Psimolophitis
aboutUs_teamCEO
Ilya Holeu
aboutUs_teamMarketing
Обратно към всички публикации