FxPro Help Centre: СЧЕТОВОДСТВО & ТРЕЗОР

Какви валути мога да използват за спонсорирането на моя FxPro акаунт?

Клиентите на FxPro UK Limited може да правят депозити в: USD, EUR, GBP, AUD, CHF, JPY и PLN.

Клиентите на FxPro Financial Services Limited може да правят депозити в: USD, EUR, GBP, AUD, CHF, JPY, PLN и ZAR. Възможни са и депозити в RUB, но направените депозити в RUB ще бъдат обърнати във валутата на FxPro Портфейл (Vault) на клиента при получаване.

Клиентите FxPro Global Markets Limited може да правят депозити в: USD, EUR, GBP, CHF, AUD, PLN, ZAR и JPY. Възможни са и депозити в RUB, но направените депозити в RUB ще бъдат обърнати във валутата на FxPro Портфейл (Vault) на клиента при получаване.

Клиентите на FxPro Global Markets MENA Limited може да правят депозити в: USD, GBP и EUR. Възможни са и депозити в AED, но направените депозити в AED ще бъдат обърнати във валутата FxPro Портфейла на клиента при получаване.

Молим да вземете под внимание, че ако извършвате трансфер на средства във валута различна от тази на Вашия FxPro Портфейл, финансовите средства ще бъдат обърнати във валутата на Портфейла, като се използва курса по време на транзакцията. Поради тази причина Ви препоръчваме да откриете Вашия FxPro Портфейл в същата валута, като тази на вашите депозити и тегления.
Was This Article Helpful?
 1. Какъв е препоръчителният минимален депозит?
 2. Възможно ли е да загубя повече пари, отколкото съм депозирал/а?
 3. How do you keep Clients funds safe?
 4. Какви методи мога да използвам за да депозирам финансови средства на моя FxPro акаунт?
 5. Какво е Портфейлът FxPro?
 6. Как мога да депозирам финансови средства към моя FxPro Портфейл?
 7. Как да изтегля финансови средства от моя FxPro Портфейл?
 8. Кои са достъпните валути за FxPro Портфейл?
 9. Как да направя трансфер на финансови средства от моя FxPro Портфейл към моя трейдинг акаунт?
 10. Мога ли да променя моята FxPro Портфейл валута?
 11. Какъв курс на обмен използвате?
 12. За какво време се обработват банковите трансфери и какви са таксите?
 13. Как мога да изтегля финансови средства, ако картата която съм използвал/а за депозиране на финансовите средства е анулирана или е изтекла?
 14. Can I transfer funds between my FxPro Wallet and trading accounts during the weekend?
 15. Как мога да изтегля чрез метода на банковия превод?
 16. Как мога да получа Вашите банкови детайли?
 17. Колко дълго трябва да чакам за моето теглене да бъде отразено на банковата ми сметка?
 18. За колко време се обработва искането ми за теглене?
 19. За какъв период от време биват депозирани моите финансови средства на моя FxPro акаунт?
 20. Кой метод да използвам за теглене?
 21. Прилагат ли се таксувания за депозити и тегления?
 22. Какви валути мога да използват за спонсорирането на моя FxPro акаунт?
 23. Какви дебитни/кредитни карти се приемат?
 24. Какво да направя, ако не съм получил моето теглене?
 25. Защо беше отхвърлена моята дебитна/кредитна карта?
 26. How to fund your account